City planners

Projektovanje

Planiranje

Urbanistička priprema

Konsalting

Projekti

Biro City planners se od 2000. godine bavi projektovanjem, urbanističkim planiranjem i konsaltingom iz oblasti urbanizma, gradjevine i administrativnih procedura.

Iskustva sticana na referentnim projektima i kroz saradnju sa domaćim i stranim partnerima i klijentima prenosimo na nove poduhvate i projekte.

Klijenti i saradnici

Partnerstvo i saradnja na projektima duboko je integrisana u poslovnu filozofiju biroa City planners.

logo2
Back to TOP